Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8 Van het Nomen, byzonder het Subftantjvum.

overigen in io zyn mafculina, gelyk untoeétie pcrel, pugii cet. Not. Pondo rekenen fommigen tot de derde declinatie, als een Indeclinabile, en gevolglyk neutrum; maar Gronovtus houd het voor den Ablativüs in de tweede, van Pondus, i.

2) in or. -Arbor is femininum. Neutra zyn cor , marmor, aequor : waarby fommigen ador voegen willen.

3) in os. Feminina zyn cos, dos, glos. Neutra zyn os de mond, os, een been, en de Griekfche chaos, epos, melos.

4) in er. Neutra zyn cadaver, üer, cicer , piper, papaver, ver, filer , fuber , verber, tuier gezwel, aardappel, uber (JubJL), zingiber , lafer , fpinter, fifer, laver. Linter is commune, doch meermaals Femininum.

5) in es met eenen toenemenden Genitwus zyn Feminina feges , teges , compes , merges , nierces , quies , requies tnqities, ales (fubfi.) Aes is neutrum: Praes mafculinum.

B) Feminina zyn, die uitgaan op as, is, ys, aus, x, verders op s met een' voorbaanden Confonant, ook op den lettergreep es, als de Genkivus gëen meer lettergreepen krygt ; gelyk cafiitas, avis, chlamys , fraus, fax, hyems, nubes.

Uitzond. 1) in as. Mafculina zyn adamas, elephas, gigat, Atlas, Acragas cn As. /Veutra zyn vas, (vafis) , fas, lief as , arlocreas, eryjipelas. s) in is zyn mafculina panis, pifcis, crinis, cinis, ignis, funis, glis, Veilis , follis , fafcis, lapis, amnis , fuftis , poftis, axis, vermis, unguis, penis, collis, calÜs, ïanguis, énfis, mugilis, menfis, pollis, csulis, canalis, vernis, fentis, pulvis, finis, cucumis, anguis, caffis (een jagersnet) torris, cojjis, orbis. Doch fommigen komen ook fomtyds in Feminino voor, gelyk amnis, anguis, callis, cinis, crinis , pulvis, finis.

3) in x zyn mafculina thorax, apex, codex, caudex, cimex, frutex, grex, latex, murex, podex, pollex, pulex, ramex, rumex , forex, vertex, vortex, vervex, calix, fofnix, phoenix., bombyx zydeworm, ^als zyde, is het femin.) larynx, quincunx, feptunx', decunx, deunx. Communia zyn culex, tertex, imbrex , obex, pumex, filex, varix, perdix, natrix, hyftrix, tradux, onyx, fardonyx, lynx, ook calx de hiel is fomtyds mafcul. maar calx kalk is of nooit, of hoogst zeldzaam mafcul. Atriplex is femin. en neutrum.

4) in s lnet een' voorgaanden confonant zyn mafculina, mons, pons, fons, dens, met het Compof. bidens en tridens, gryps, chalyps , hy drops, rudens: verders oriens, occidens, torrens, cmflusns, ptofluens, welke eigenlyk participia zyn,

1 daar

Sluiten