is toegevoegd aan uw favorieten.

Vier verhandelingen. Over eenige gedeelten van de Nederduitsche taale.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING. 105,

•Onderlegd , Onder- *Ongevlijd, niet in orde

leid, iets onderno- gefchikt,

men met bedachtzaam- *Ontaard van Ontaar-

beid- den. Zie Bastaard op

•Onderlegd, Onder- de-Lijst der Zelfftan-

leid , voorzien zijn dige Naamwoorden.

van kleederen enz. *Ontgoed. ♦Ondertekend , Onder. *Ontlood, eenig lood

fchreeven, niet On- van een raam of dak

dergetekend. afneemen. Zie ook

•Ongelood, niet in lood Ongelood.

gezet. Zie Ongeloot *Onverklecd. Zie ook

op de andere Bijvoeg- Overgekleed.

lijke Lijst. *OpgcfijId, opgeveegd.

•Ongetadeld. Dit vindt Zie Opgevijld.

.men bij Vondel, *Opgevijld, met een vijl

aan het- einde der ijzer of faal glad-

Vwrrede van de Wa- den.

rande der Dieren, Oud.

maer van den onver- *Overgekleed , her-

ftandigen kan noch kleed. Zie ook Over-

Apellis beeld, noch kleed.

Homeri rijmen, niet 'Overgelegd, herlegd.

ongelastert nocho«- Zie Overlegd enQn-

getadelt blijven. derlegd. *Ongevleid, niet gel; f- *Overgefchaafd , her-

kossd. fchaafdy niet gelijk

G 5 de