Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELING.

den Tijd , en het Lijdende Deelwoord alle drie van klinkeren verfchillen , gelijk: lk beer, ik bar, geboren. Dit verouderde Werkwoord haal ik aan, om te doen zien, hoe wij aan dat woord geboren gekomen zijn. De Heer ten Kate heeft het ook onder zijne Werkwoorden van den Vierden Rang. Ik beft'eek, ik beflak± btjloken. Ik beveel, ik beval, bevolen. Beveelen, gebieden. Zie Bevallen, behaagen, én Vallen, onder'onze Eerfte Soort, Ik bid, ik bad, gebeden. Ik breek', ik brak, gebroken. X. lk doe. Zie hier achter, onder de Naleezing.

Ik lig, ik lag, gelegen. Liggen, op den grond liggen. Zie leggen, ftellen, onder de Eerfte Soort der Gelijkvloeiende.

Ik pleeg, ik plag, geplogen. Pleegen, gewoon zijn. Het Deelwoord G<?= plogen wordt van niemand meer gebruikt.

Hoe dit Werkwoord eigenlijk moet geboogen worden, kan men niet wel zeggen, om dat het zo zelden bij de P Schrij-

Sluiten