Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D B

LOF

DER.

EENDRACHT,

AAN DE

LEDEN

VAN HET

GENOOTSCHAP:

ONDER DE ZINSPREUK:

KUNST WÓRDT DOOR ARBEID PERR.R EEG EN,

TOEGEZONGEN OP DEN' VIJFDEN -VAN WINTERMAAND Ï^QS'.

ebbe ik, fchertzende, eens den lof, Van het helsch verraad bezongen ?

Malfcher, aangenaamer ftof, Waardig zelfs aan Eng'lentongen,

Lokt nu mijnen zanglust uit; Schoon mijn toonen bijster daalen, Bij den zang der nachtegaaien,

Van de Siegenbeekfcht luit,

'k Zal

Sluiten