is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche eijlanden naar Konstantinopelen [...] in de jaaren 1787, 1788 en 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* REIZE door ZWITSERLAND, over de brug te leiden: en ondernam, op de verzekering van den gids, dat hier geen gevaar bij was, dit in eigen perfoon te doen. Naauwlijks echter was ik een honderd fchreden gevorderd, of ik gevoelde, dat de planken zo los lagen en der-" maate verrot waren, dat ik mij hartelijk over mijne onderneming beklaagde. Ik wilde -hier -op te rug keeren, doch bedenkende dat zulks aiog gevaarlijker zou zijn, dan voort te gaan, was ik verpligt het wérk door te zetten, fchoon niet zonder vreeze, bij eiken ftap, van door de brug te zullen zakken: ik had echter het geluk, om zonder eenig toeval, aan den ovqrkant te koomen.

Rapperschweil ligt zeer aangenaam op eene hoogte , welke van het Meir oploopt, en heeft een gun (tig uitzicht op hetzelve. Hier kregen wij kennis aan een Heer, die ons alle onderrigting, welke wij konden verlangen, omtrent dat gedeelte van Zwitferland, gaf, en die de beleefdheid hadde, ons een mand met fruit te zenden, in zijn eigen hof gewasehen, waar onder een ongemeen groote Lemoen-appel ; zeker geene geringe zeldzaamheid in een land, 't geen zoo noordlijk ligt, als dit. Wijnodigden hem, op onze beurt, op het avondeten, en hadden het genoegen , dat hij ons gezelfchap kwam houden. Daar wij, te Rapperschweil, zoo veele paarden niet konden bekomen , als wij noodig handen, gingen wij, des anderen daags, wederom over het Meir, naar het dorpje Utznach: van waar wij, door een heuvelagtigen oord, overal