Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XIII. uit GENUA. 8?

toen'er, op een der grootfte Galleien, die het digtst aan het Strand lag, gerugt omftondt. Vreezende voor een opftand onder de Slaaven in zulk een hachlijk tijdgewricht, fchoot hij fchielijk toe, en zich haastende om aan hoord te komen, liep hij dc plank op, die van de werf tot op het boord lag; wanneer, zijn voet uitglippende, hij in zee viel, en door de zwaarte van zijne waapenen naar den grond zinkende, verdronk.

De befcherming, welke Genua van Keizer kareu V. ontfing, ingevolge van doria's opftand, hegtte haar aan de belangen van Spanje, waar mede zij drie oorlogen tegen Franbijk hielp voeren. De eerfte ontftondt onder de regeering van hendrik II. die door de Korfikaanen verzogt was, om bezit van hun eiland en hen voor onderdaanen te neemen. Deeze oorlog duurde van 1553 tot 1559, wanneer de vrede tusfehen de krijgvoerende Mogendheden, te Chateau Cawbrefes, gefloten wierd. De tweede nam een aanvang in 1624, geduurende de regeering van lodewijk XIII. met wien karel emmanuel, Hertog van Savooijen, zich verbondt, in hoope van het Marquifaat van Zucarello te zullen herwinnen, 't geen hem ontnomen was, door Keizer ferdinand, ingevolge eene aanfpraak, door de Genueefen, daar op gemaakt, als een Rijks-leen, 't geen zij weleer bezeten hadden. Dc fnelle voorfpoed des Hertogs van Savooijen dreigde eene geheele overmeestering van het Gemeenebest, wanneer het op 't onverwagtst aan F 4 eeni-

Sluiten