is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche eijlanden naar Konstantinopelen [...] in de jaaren 1787, 1788 en 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XXIII. uit CATANIA. 149

menigvuldig , noch van zulk eene zwavelachtige hoedanigheid, als die van den Vefuvius. 'Er is veel Ammoniak-zout, en veel Yzer-BofFe, in: maar ik kan niet ontdekken, dat zij (gelijk verteld word) meer vol gaaten en minder glasagtig zijn dan de laatstgemelden. Ik denk zelfs, uit de veelvuldige Baaien, die ik u hoop te toonen, het -tegendeel te zullen kunnen bewijzen.

catania is, gelijk de meeste Siciliaanfche Beden , van Griekfchen oorfprong. Volgens t h ucijdides (op wiens gezach ik een blind vertrouwen heb) wierd de Stad gebouwd door euarchus van Chalets, vijf jaaren naa Stjracufa: maar haare veelvuldige verwoestingen door Aardbevingen, en overflroomeude lava, hebben alle haare Griekfehe Gebouwen of weggevaagd of begraven. Alle haare oude overblijfzcïs befiaan flegts in die' van eenen Romeinfchen Schouwburg, omtrent zestien voeten onder den grond, en van een Rotundo, niet ongelijk aan het Pantheon van Romen. Maar, hoe dikwijls ook verdelgd, verrees de Stad, telkens met nieuwe fchoonheid, als een Phoenis uit zijn asch: hebbende verfcheidene fraaie flraaten en gebouwen. Van de eerstgemelden is La Strada di Statita- breed, recht, en bijkans een mijl lang: terwijl onder de laatflen bijzonder uitmunt het Paleis van den Prins di Biscaris, waar in een domkoppige Cicerone, of uitleggende Gids, ons een rijk kabinet liet zien van oudheden -en natuurlijke 4i 3 zeld-