is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Zwitserland, Italien, Sicilien en de Grieksche eijlanden naar Konstantinopelen [...] in de jaaren 1787, 1788 en 1789.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEF XXIII. uit CATANIA. 153

la u's ketenen ontwaar wierd, dat deeze een flaaf was! Hij was door eene Genueefche Galei , op zijne reize naar Akppo, genomen. Gij hebt reeds gezien, dat edelmoedigheid en dankbaarheid de heerfchende neigingen van lorenzo's boezem waren: en aan deezen befloot hij thans, alle andere overwegingen opteofleren. Naa dat hij zijne beurs met zijn ouden makker gedeeld had, nam hij affcheid van hem, onder belofte van, binnen twee maanden, weder in Genua te zullen wezen. En hij hieldt zijn woord. Zoo draa was hij niet op Siciiien te rug gekomen, of hij verkogt zijne kleine landhoeve, fchoon met groote fchadé, en loste met de gemaakte kooppenningen zijn vriend, dien hij naar zijn land te rug zondt. fezueah hadde, onlangs, lorenzo te Catania een bezoek komen brengen, alwaar zij beiden zich noch bevinden, en heeft niet alleen zijn landgoed weder voor hem ingekogt, maar hem eene aanzienlijke fomme gelds gefchonken.

Zulke daaden mogen door zommigen, die meer voorzigtigheid dan menscblievendheid bezitten , voor dweepig gehouden worden; dan ik befchouw dezelven als echte deugd: en het fmert mij alleen, dat ik geen deel kan hebben aan de vriendfchap van fezulah en lorenzo.

K 5 Sif