Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5» REIZE door ITALIEN.

onaf hangelijken Staat der geheele waereld, als bepaald zijnde tot een harren berg , waar op een Rad ligt, met vijf kerken, drie kloosters en drie kasteden. Het getal der Inwooneren beloopt niet boven de 5000: en gelukkig voor hun, vermits hun gering aantal de vrijheid voor hun bewaard heeft. Elk huis heeft het voorregt van een gemagtigden te kunnen zenden op den Ar en go, of nationaalen raad; doch het gezach van deeze algemeene Vergadering is in handen gefteld van veertig leden, Behalven bij buitengewoone gelegenheden, wanneer alle de leden bijeen komen. Het komt mij voor, dat het karakter van den Kardinaal alberoni niet volkomen bekend was, voor dat hij het ontwerp fmcedde, om dit klein Gemeenebest te onder te brengen. Eerfte Minister van Spanje zijnde, had hij een plan, \ geen bij veelen voor groot zal gehouden worden, fchoon het Europa in vuur en vlam zou gezet hebben, bet Overmeesteren namelijk van de koningrijken: maar toen hij den Paus tragtte overtehaalen om San Marino van de vrijheid , haar. eenigfte fchat, te bcrooven, en het aan den ftoel van Romen te hegten , ontdekte hij niet alleen een kwaadaartigen maar een laagen geest, dien zij, welken misfehien zijn bellier in Spanje mogen vcrfchoonen, onder voorwendzcl van zijn zucht ter vergrooting van zijns meesters bezittingen , niet dan met afgrijzen kunnen veragten. Dit doet mij aan dionitsius, den joncf.n, denken, die uit Sijrakufa verjaagd, en dus niet langer in ftaat

zijn-

Sluiten