Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o REIZE door ITALIEN. befchrijving van deeze beek, in de Pharfatia vau

iUCANUS?

m Foute cadit modico, parvisque impellitur imdis, „ Puniceus Rubicon, cum fervida canduit /EftaS; „ Perque imas ferpit valles, & Gallica certus ,. Limes ab Aufoniis diflerminat Arva Colonis (*>

b. I. I. 35a.

Wij hielden, dien dag, her middagmaal, te BoJogne, en kwamen 's avonds te Cento, een ftad van den kerkdijken ftaat , alwaar dc beroemde fchilder, nicolaas BARBiëfti, bekend onderden naam van // Guercino. of den Scheel - kijker, geboren was. Des 's anderendaags 's morgens bezichtigden wij eenigen van zijne voornaamfte ftukken , en zetleden vervolgens onze reize voort, door het rijkfte gedeelte der vlakten van Lonibardijen, wordende over de Po en Adige overgezet: waar van dc eerfte naar den ftarn van een'boom gelijkt, terwijl de verfcheidene rivieren, die 'er zich inftortcn, bet voorkomen van deszelfs takken hebben. Wij fticpen dien nagt in de oude ftad Padua (waar van ik waarfchijnlijk in 't vervolg eene befchrijving zal geven, overmits ik voornemens ben, om mij eenigen tijd in dit land optehottden) en kwamen des anderendaags 's morgens, trekkende langs de oevers van de Benta. aan wéexs-

kan-

C*) De rosfc Rubicon ontfpringt uit kleinen bron, En fpcelendc in den gloed der he'ete zomer-zon, Kruist hij met zagten ftroom, door diepten en valleien, Als't waar' verordend, om Romein en Gal te fehei-cn»

Sluiten