Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ENGELAND. y

Schotkndtot 't jaar 1057. Misfchien vvaaren zij ter zeiver tijd in Waks. Want volgens de oude Wetten worden zij onder de Jagt dieren gereekend, (ƒ) Wolven ontrustten de middelde deelen van Engeland tot 128 j. en verwoesten het Noorden van Engeland tot de tijden van Koningin Elifabeth. In 1680 waaren zij noch niet geheel uitgeroeid. De wilde Varkens waaren ten tijde van Koning Hendrik II, roucisom London gemeen, en bleeven in hunnen wilden ftaat tot 1577. Men vond hen naderhand alleen in de Bosfchen van Lord la timer , die in hun te jaagen veel vermaaks had, gelijk de Heer moufet fchrijft, (g) uit deszelvs berigten weeten wij ook, dat men om dezen tijd Rheebokken in Wales en om de Cheviot heuvelen vond, thans zijn zij in de hooge landen van Schotland bepaald, In het jaar 1188 vond men noch Bevers in Wales, wanneer de fchrijver Gijraldus door dat Prinsdom reisde. Be. halven dè Alter.os vind men alle deze Dieren in Frankrijk , theqdf.bert Koningivan Frankrijk,werd in het Jaar 548 door een Ausros op de Jagt ge. dood. (&)

Het Eland Dier, de Gemtte, de Lijnx, de Vette Hazelmuis, de Tuin Hazelmuis, MyoxusNitela, en de Vledermuis Serafine, PipistuUe, Barhastelle be« reikten Engeland niet, of (tierven vroeg, zo dat hun»

ne

(ƒ) rai Sijnopf. Ouadrup. 214. (g) Health emprovem. {h) Ecole de Chasfe CLXI.

A 5

Sluiten