is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring van het tractaat van de reductie der stadt Groningen aan de Unie van Utrecht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï'84 Verklaring van het

Art. V. melanden, in de eed geen plaats zouden heb» ben, maar dat die zijn zouden, in dier voegen , dat de vier bij de Stadt gekoorene Hooftmantten, bij de Staten gecommitteerd, aan dezelve zweren zouden. „ Dat zij uit „ naame der Hooge Overigheid en Heerlijk» „ held der Stadt Groningen en Ommelanden „ neffens den Heer Stadhouder, uit de Stadt „ Recht en Juflitie zouden doen. En welke „ Eed door hun eerst zoude moeten gedaan

worden, voor dat enig Ingezeten gehouden „ zoude zijn, derzclvcr bevelen na' te komen.

„ Dat ook het gehele Gerichte met Mi„ sisters en Dienaren, alleen in dienst der „ Staten zoude zijn, die ook de Inftructiexo\i„ den opmaken, zonder dat de Stadt daar „ over enig meerder gezag als de Ommelan„ den zoude oefenen, dan het aan Hellen, der

vier Hoofdleden alleen : en zonder dat de „ flooftmannen zig enig bewind of overigheid „ zouden onderwinden over de Ommelanden, „ dan alleen de rechtsöcfcning in zaken bij ,, hun van 1521 tot 1560 buiten de Warven „ beoordeeld."

Deze verordening , die bij Inilruclie van iCoi door de Staten meer gevestigd wierde, zoude een voorwerp van eene ruimere behandeling opleveren, hadde ik in dc Inleiding niet

daar