Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 55 )

grypt eens, zulk een Natie durve de Ouderwetfche Patriot- ^ ten (maar laat ik, zo als Madamoifel hun noemd, Landverraders zeggen,') nog voorftaan, het komt haar voor als 'er een Premie op Landverraders gezet word, men om te beginnen Rake, Bonnet, Kraaft, drie Boekverkopers van Rotterdam, m Dominé Barueth van Dordrecht, Agè en de Princelyke Getytelde Verwaande Gojjen maar het eerit moeit ligtetr? deeze zullen wel wceten uit wiens kooker de Verradcrlyke en Land en Volk bedervende PasquiHcn, ten voordeden van ' don Hertog en Engeland, koomen.

Voogd.

' Maar Agatha wat ik bidde moog, Kindl fpreek zulke Recden tegens geen anderen dan my, gy zou u Madamoilelle in ongemak brengen.

Kind.

Ach neen Oome zy is niet bevreeft, an haar Broeder die alles opfchryft wat wy 's Weeklyks Spreeken en daar dan een Vertoog van 'uitgeeft, daar ik het nut van trek, is ook niet angftig. Ach neen! hy tart dat Complot van een halt . douzyn Landverraders, dat zy hem Adioneeren in Rechten.

Voogd.

Ja; maar als hy het eens niet bewyzen kon , dat deeze opgenoemde als Verraders tegen het Vaderland handelen. Kind.

Wel dan zegt hy mag men hem de kop voor de voe^n leggen, en anders die Deugnieten by de naam van Pelten voor 't Land, door de Staaten van Friesland gedoopt. Voogd.

Maar Agatha! zegt Mauamoifels Broeder niet of wy haait Vrecde zullen krygen ?

Kind.

Toen Mademoifel dat vroeg, Antwoorden haar Broeder

Neen!eerst moet Neêrlands Vloot,metFrankryk zich vereenen ,

En Spanjen, efl den Brit flaan, dat hy is verdweenon Uit't pekelnat, zo dat dit Godloos Roovers fchuim, De Ganfche Zee verlaat, en voorts aan anderen ruim, En vry en vrank voortaan, laat God Nephtunis baaren, Op dat den Koopman, onverhinderd, iteeds zyn Waaren

Km

Sluiten