Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PAKIJS IN ZIJNEN TECEMV. STAAT GESCHETST. 5*S

felvalligheid van het °^<g*™ 'noS het verwekt

door geen reeks van jaaren kan worden e W » . wat de eeuwen verfchoonden, is mu in wu ö j gefchied en door venvoesters vcr»f ^r,0ren • is arm en Vertailles heeft f^jSSSS^^^.^ SeSv^t^arkeV^ooi

werken, verminkt, ^f^^^ven der geenen, fche eenzaamheid, geluk die in de b'a«J « Smgceft die hier wel eer op den troon 'do^ het

den wandelaar, in deze diukJ^zt0^ 'enhet ver-

Gouvernement begint de fchade te herltJlen, en lorene in orde te brengen.

ln Octavo. De prijs ts f: - i° - • A 1 voor lang het zwakke, en ook het fchadelijke voor A verftand en hart van het Sentimenteele gevoeld en,

oT/evat D= Schrijver «Ivl fchijnt omtrend Jf*Khg-

hedendaasrche Kritiques met zullen mbefproken blnvem ■S dflVlan zal, vertrouwen wi], «f*™^^ Wanneer hij zich voordek „ dat hem duizenrk: Jas e ^ ringen na den kop zullen toegeworpen worden te

Sluiten