Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PUBLICATIE.

T> urgemeefteren en Vroedfchap der Stad Utrecht, in eene rype -"-^ overwegingc genomen hebbende , welke meest gepafte middelen tot wegneminge van clc wettige bezwaren dér Burgeren en Ingezetenen dezer Stad, met betrekkinge tot Stads Regeringsbeftellinge, zouden behoren by de hand genomen te worden; en ten dien einde ontworpen en beraamd hebbende een provifioneel Reglement, waar naar de beflellinge dezer A Stads

Sluiten