Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERANDERINGEN

in het

CONCEPT - REGLEMENT.

Gepublkeert den ti July 1785. zoo alt hetzelve in dé Groene Kamer aan het Stadhuis yoordtBurgery 14 dagen voorlegt.

EERSTE HOOFDSTUK.

art# ï 3, blyft. Art. 4, blyft, met uitlating van de woerden: die van de notabeliteFamilien zijn, midsgaders Art. 5 — 7blyft. Art. 8: blyft, met byvoeging: en zig aan geen ergerlyk levensgedrag fchuldig maken.

TWEEDE HOOFDSTUK.

Art. 1. blyft, met uitlating: uit welke Nominatie de Heer Stadhouder in der tyd de eledlie zal doen. Art. 2— 21. blyft Art. 2a. blyft, met de verandering van 12, in plaats van 8 behoorlyk gequalificeerde Perfoonen. Art. 23. blyft. Art. 24. Wanneer uit die 40, op gelyke wyze als voren, weder 12 Kiezers zullen geloot worden, zullen de 28, die Zwarte A Boo-

Sluiten