is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch dagblad van Zeeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 114 )

tal der Troupes, moeten verlaten op de notitie, welke van het ten en ander, door den voornoemden Gencreal, by iedere decade zal gegeven worden, waar toe hy zich, ingevalle deze fchikkingen mogten worden geamplecteerd, aan ons heeft bereid getoont.

Ten ïianzien van het tweede poinct, ómaartnaamlyk van het Papier, hebben wy gelet op de grootte der fpecie, voor welke het gelden moet, en op de pracauncn tegen de vervalfching en tot legaliteit flrekksnde*

Omtrent het eer/te, zyn wy van oordeel, dat, om zoo weinig mogelyk, het namaken aan te moedigen, dc hoogfte fpecie behoord te wezen van twintig, cn de volgende van tien, van vyf m van twee ftuivers: dat de fomma totalis van het benoodigde voor elke decade , in alle die differente fpecien zoude moeten worden goedgedaan, in zekere proportie, op den voet van het navolgende voorbeeld, gerekend na een getal van 6000 manfehappen, waar voor, zoo als hier voren gezegd is, in iedere decade ƒ15000. zouvereischt worden ; verdeeld en goedgedaan wordende in dezer voe. geil 8

5000 Hccle Guldens is - ƒ 5000. 10000 Halve --. 5000. 15000 Quartjes - 3750. 12500 Dubbeltjes - - 1250.

42500 Stuks makende u ƒ15000.

De-