Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 37 j v& ten uit de gemeente, in den raad, praesi'. wes*

tenberg, b r o u w e r , t u l l e k e n , b e n tin c k ,

en van ester velt, cosf. ingediend een nader bericbtfchrift der burgers en ingezetenen, voorgedragen aar, 't edele en cerzaame collegie deigezworene gemeente, houdende op nieuw een verzoek aan hunne edele achtbaren', om aan de gezworene gemeente een echt affchrift van den uitfchriivingsbrief des aanftaanden landdags ter hand te ftellen; en vooral om de afgevaardigden ten landdag, uit deze ftad, met ecnen bepaalden last te voorzien, van zich tegen alle bcfluiten, waarbij' de ftad Hattem, of eenige andere van dit gewest, zich kon benadeeld rekenen, te verzetten; en, bezonder, den aantocht van krijgsvolk, tegen deze of andere fteden ingericht, tegen te houden enz. (bijlage D). —. Terwijl daar bij, door de verordenten, mondelijk verzogt wierd, dat h. e. achtb. op den inhoud van dit ftuk, ten genoegen der burgerij en gezworene gemeente, gunstig ge-, liefden te letten. Zoo als ook in den raad befloten werd, en den verordenten, ten einde van bericht in hunne vergadering, bekend gemaakt (bijlage E).

Vervolgends hen ik weer van Hattem, naar mijnen Salentijn vertrokken. Wat 'er den 24. 25. 26 en 2,7 te Hattem , en in den raad , zij voorgevallen? is mij geheel onbewust geweest.

Intusfchen zag ik uit een brief, dien ik den 29 Auguftus ontvong, dat den 28, of daags te vorens C3

Sluiten