is toegevoegd aan uw favorieten.

De geschiedenis der gewapende burgercorpsen in Nederland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GENOOTSCHAP TE DELFT. 85

Exercitieveld van V Genootfchap met kruit gefchooten had; Burgemeesters derhalven aan hem Gerardus Verbeek , als oudile Befluurder van V Genootfchap, lieten aanzeggen, dit niet meer gefchieden moest. Waar op de Heer Verbeek antwoorde zulks voor communicatie aantencemen. Hiervan door gem. Beltuurder aan zyne Medebeftuurders, en, in zo verre het de kortheid des tyds gedoogde, ook aan eenige Leden kennis gegeeven hebbende, was het eenpaarig beflm't, om deswegens hun beklag by do Wethouderfchap te doen, (om dat deeze Publicatie door dat Coilegie was afgekondigd,) en aldaar nadere elucidatie te vraagen.

Men vertoefde niet om dit bciluic ter uitvoer te brengen, en de vrymoedige Geest des Genootfchaps fchudde wederom, voor de Wethouderfchap, alles af, wat den eerlyken, den beleedigden Burger op 't hart lag. Hoe zeer ook, dus lieten zy zig ter p'aatze desGerichts hooren, hoe zeer ook de gemelde opsnlyke Straatfchending zulk eene Publicatie hoogstnoodzaaklyk maakte: zoo koomt het echter de onderget., Leden van de Schuttery deezer Stad, op onwankelbaar e gronden voor, dat zulk eene Publicatie niet kan worden betreklyk gemaakt met gefundeerde reden, op be'èedigde Schutten, welke, overeenkom/lig hun eed en pligt, aan de Stad en aan de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, en te gelyk op fundament der Unie van Utrecht, als ook uit aanmerking van de zorglyke omflandigheden waarin de Republiek, ons lieve Vaderland! thans verzeert, in den Wapenhandel, afzonderlyk, — op hu:t eigen grond, naar een bchoorlyk geregeld

E 3 omet'*