is toegevoegd aan uw favorieten.

Ordres en reglement voor den dienst in het garnisoen der stad Breda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ürdres voor de wagten aan de Poorten iög

den Officier, en van een Sergants post den Sergant, alle zyne poften gaan yiflteeienen exact examineeren, of' de Corporaals die dezelve hebben opgèbragt haar pligt hebben gedaan, vervolgens zullen zy ieder Scüildwagt afvragen wat aanhaar is overgegeeverij, na welke vifitatie, wanneer daat by niets heeft gevonden ftrydig teegens de ordres, mondeling raport aan de Hoofdwagt; zal laten doen, dat by zyne aflofïing niets is voor gévallen , by welk raport te gelyk moet gemeld worden, of den brand en kaarfen ingevolge de ordres heeft ontfangen.

NB; Word nogmaals herhaalt, dat wanneer by het overneemen van de wagten defecten gevonden zyn, die raport niet mondeling, maar fehrifteiyk moet gedaan worden.

Art. 6.

Alle Officieren éh Onder officieren dié aparte Poften Commandeeren, zullen niet van haare Wagten mogen gaan , voor dat wederom worden afgelost.

Art. f.

De Manfehappen dewelke gezonden zyn om brand en kaarfen te haaien, Weder te rug aan de Wagt zynde, zal aan de Geme0. ner*