Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ordres voor de Artillerie Wagt 153

ORDRES

Voor de Artillerie Wagt

Art. ï

HEt afloffen, vifiteeren en overneemen der Corps-de-Gardes met het geene daar in gehoort, het doen yan fchriftelyke en mondelinge raporten , en het geeven van Verlof aan de Manfehappen van de wagt, moet in aiies exact gefchieden, ingevolge de ordres voor de wagten aan de Pooi ten.

Art. 2.

Den Officier van de Artillerie het Piquet hebbende, zal de wagt op en af brengen, dog alvorens daar van afgaat, zyne Pollen gaan vifiteeren , en-de Schildwagten afvragen wat aan haar is overgegeeyen, welke viiitatie weeder moet doen , des morgens een half uur voor dat de wagt word afgelost, en hooren < f de ordres gedyurende zyn Piquet wel zyn overgegeeven.

Art. 3. ;

• Den Officier welke des Maandags in het Piquet is gekoomen, zal geduurende die £4 uuren f alle d,e.#aueryen gaan vifiteeren

wans

Sluiten