is toegevoegd aan uw favorieten.

Ordres en reglement voor den dienst in het garnisoen der stad Breda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I?8 Ordres op hef Cermonieel

Art. 3.

Alle de Schildwagten zullen ha ir geweer prefenreeren, vo< li de (Jeneraals en Hoofdofficieren , vooralle andere (Officieren moet het geweer op fchouder gehouden , maar front gemaakt worden.

ÏMB. De Schildwagten zullen niet prefenteeren nog front maken , dan daande by en op de regterhand yan haar Schilderhuis, waarom /.y airyd attent moeten weezen, en nier verder dan ten hoogite twintig tree ien van haar Schilderhuis mogen wandelen, Art 4

Den Hoofd Officier van het Piquet by dag de wagten komende vifiteeren; tnoec voor denzelve het geweei ^ .prefenteert worden, den Ritmeeiter, Capitein of Subalterne Officier van de Cavalierie of Oragonders, zyne Ronde.doende, moeten de Officiers wagten uitkomen met het geweer op schouder, door de Ónder- officiers Po$ften zullen het geweer laten prelènteeren

Art <[.

Als de Onder Majoors aan een Officiers wagt komen om dezelve u viii eeren, 2-uJïen zy daar van alvorens den Officiei Kennis

geeven