Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JESAlA LV: VERS fj 33

fêèhoeft te onderfcheiden, maar t'zamen moet nemen als ééne hoofdzaak ; De Propheet j. (meent men) wil onder de. benamingen van water, wijn en melk, en van brood in 't volgende vers , als het gewoone voedfel en drank, in 't gemeen té kennen geven al het gene tot' onderhouding en voordzetting van 't geestlijk leven dient ; zonder dat men bepaaldelijk door water, wijn,, melk, en brood, ondérfcheidene zaken in 't geestlijke behoeft bedoeld te achten, 't Zou dan alleen genoeg zijn op te merken, dat gelijk wij door water, brood, wijn en melk, dagelijks gevoed en verkwikt worden tot onderhoud van 't lighaamlijk leven; zoo ook onze zielen, door de Leer des Euangeliums en de kragt des H. Geestes, uit de verdienften van Christus gfcfpjjst en gelaafd moeten worden.

Dat dit de hoofdzakelijke, bedoeling zij, is wel zeker; wij zouden ook in dit algemeene wel kunnen berusten.

. Evenwel, wanneer wij die geestlijke onderhouding, en voeding en verkwikking der ziele, nader verklaren zullen, moeten wij van zelfs tog komen tot bijzonderheden, in opzigt tot welke de genade, onder de hier genoemde onderfcheiden zinbeelden van water, wijn en melk, zeer wel onderfcheiden kan befchouwd worden.

Nemen wij 'er de proef van ! — In 't gemeen zijn inn de wateren, wijn, en melk, verbondsgocde'

III. deel, C feng

Sluiten