is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen over Jesaia LIII, LIV, en LV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3o VIJFENTWINTIGSTE LEERREDE.

komt met dat oogmerk tot God door gebeden, worftelingen , onderzoek, overdenking , en omhelzing van het dierbaar Euangelie der zaligheid. Zij zoekt Gods aangezigt om licht, vrijmoedigheid en kragt des Geests, ten einde zijne beloften voor zig zelve gelovig aan te nemen, zig toe te eigenen, en de troost, verkwikking, rust en vrede voor haar gemoed, daar in te vinden. • Met is dit zoeken, 't welk hier voornamelijk in de eerfte plaats bedoeld wordt.

b. Maar 'er is ook een zoeken en aanroepen van den Heere bij voordgang, van de zulken die reeds aanvanglijk den Heere gevonden hebben ; 't welk hier ook niet kan uitgefloten , maar bij verder uitzigt onder deze vermaning moet begrepen worden. Dit beftaat:

«. Hoofdzakelijk, in den Heere fteeds voor oogen te houden; zijnen wil in alles te beproeven,na te fpeuren;en zig te beijveren om denzelven in acht te nemen en te gehoorzamen. /2, Zulk een

jtf. Verkeert onder indrukken van zijne geduurige afhanglijkheid van God, en van zijne verpligting om Hem in alles te gehoorzamen en te dienen,

3. Hij ftelt en zoekt het leven van zijnen geest in de gunst, gemeinfehap, en nabij-