is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN.

69

hen.in alle opzigten zo veel beleefdheid, vriendfchap, en gedienstigheid ontmoet, dat men zou mogen wenichen , dat alle geleerden hen tot een voorbeeld namen. De generaal der Jefuiten , ricci, is een ongemeen beleefd en befcheiden man. Hij ziet. een weinig fcheel, waarvan men een fpreukje heeft, dat aan paus benedixtus XIV. toe^efchrévcn word: Anno comminciato con un zoppo, e finlannocon unguercio: met eenen kreupelen hebben de Jefuiten begonnen, en met eenen fcheelen zullen zij ophouden. Want ignatius ging mank. In het koliégie der kardinaalen hebben de Jefuiten ménigen ijverigcn vervolger; daartégen hebben zij ook veele vrienden, doch zij kunnen niet veel uitvoeren, vermids deze paus dc geh-ele zaak voor zig alleen behandelt, zonder iemand van. hun te vragen, ik ben bijna verzekerd, dat, indien die kardinaal,\velke thans het ftcrkftc tégen de Jefuiten is, paus wierd, hij hen in zijne befcherming zou némen; ■ want het eigen voordeel en de onhandigheden veranderen • de pauslijke Haf is éven als een betoverde zétel, waarop men zig zeiven en zijne vorige onhandigheden vergeet, naar het zeggen van benediktus XIV. Men zal nu zien, hoe het gaat. De koning-van Spanje zet zijne eischen ftandvastig voord , en word niet moede. Gelukkig hij, die bij het geen zal gefchicden, üegts aanfchouwcr. mag wézen.

Dus heb ik uwe vraagen, zo veel ik konde , beantwoord; en hier zou ik mijne gefchillen uit Rome kunnen eindigen, indien de Arkadifche akadémie niet nog eene kleine plaats verëischte. Het is bijiw het eenig openbaar geleerd gezelfchap in Rome: hetzelve vergadert gerégeld eens in de week, des zomers in ha Bosco P.arrhaE 3