is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

93 REIZE DOOR EUROPA

zijn (14). De heer orlandi is een groot kenner, bij fchrijft thans een boek over de Urbs Leonina, dus heet het gedeelte der OadRome, waar de Pieterskerk itaat (15).

O4) Te Rome is, in 1775, een beknopt en zeer nuttig onderrigt voor reizigers uitgekomen: Nouva descrizione di Roma antica e modtrna, e di tutti li piu nobili Monumenti fagri e profani, chefono in es/a, e nelle fue vicinanze : cioè Archi, Tempi, Anfiteatri, Cerchi, Obelischi, Bafiliche e Ckiefe colla notizia delle Reliquie piu infegni, che fi tonfèrvano in esje, Palazzi, Bihliotheche, Mufei, e Fille, Pitture, e Scolture, co- nomi dé" piu celebri Architetti, Pittori e Scultori, fino al tempo prefeme. Si aggiunge un breve ragguaglio deW origine ed istituzione delf Anno Santo, e la Cronologia d? tutt'i Pontipei Romani 1775. Svo.

(15) De heer orlandi heeft, in 1773, te Rome, eene befchrijving uitgegéven van eene oude camea in het Vatikaansch muféum, verbeeldende, in eenen fardonix, dc koperen flang, door moses, in de woestijne opgerigt, en die, naar zijn gevoelen, ouder dan de vijfde eeuw is, in welk werk hij tévenj van de verfcheiden foorten van Hangen en van den eerbied, dien de ouden aan dezelven, als het zinnebeeld der gezondheid, bewezen , breedvoerig handelt.

Verders geeft de heer orlandi tégenwoordig uit een aardrijks-, gefchied-en letterkundig woordenboek van ganseh Italië en de omliggende eilanden, het welk met de grootlte vlijt en de uitgebreidfte geleerdheid in orde gebragt word. Volgens het begonnen plan kan het gemaklijk tot ver over de twintig deelen uitlopen. De titel is: Delle Citta £halia e fuo Ifole , adjaMH compendiofe notizie facra et profane compilate da