Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN II E T OOSTEN, 120

te Cdnfèrintvyiït'Waarvan er vier zijn, als nonnen gehouden, léren ook andere kunsten, als naaijen, flikken, bloemen van wasch maken „ e. z. v. Als zij volwasfen zijn , worden zij uitgehuwlijkt, en krijgen van de ftigting eene aanzienlijke fom gelds tot bruidfchat.

Waar wilt gij wéten, hoe het met de geleerdheid en wétenfchappen in Venetië gefield is-, zo moet men, vooreerst , wéten, dat de ftaatkunde bijzonder hoog gcbragt is; woor het overige vind men hier eenige groote mannen ia elke wétenfchap. De hoofdflad verliest altijd, als zij eene univerfiteit in de nabuurfehap heeft; Padua heeft altijd beroemde leeraars gehad, en heeft ze nog. De republiek heeft eene fchoone boekerij, die van St. Markus gehéten; dezelve bevat omtrent 2000 handfehriften, welken , inzonderheid de Grickfchen, die de kardinaal bes* sariox, in het jaar 1468, daaraan gefchonken heeft, van groote waarde zijn. Ik heb aanmerkingen van zijne eigen hand daarin gezien. Dc heer zanetti is hier boekbewaarder. Hij heeft eene lijst van de handfehriften, in folio, in 1741 en.1745, uitgegéven. .Ook heeft hij een boek gefchréven over all' dc fchilderijen hier in de ftad; hij fchildeit zelf,, en met fmaak, dienvolgens kan hij over fchilderijen oordélen. Zijn bock is eene beoordélendc gefchiednis der fchilderkunst te Venetië, van derzelver begin af tot nu toe, in het Italiaanscb, en kwam in 1771 in 4to uit. Van de antieke Itandbeelden Ktt opfehriften, die in het konstkabinet der boekerij zijn , heeft hij insgelijks twee deelen in folio, met koperen plaaten, die ook vau hem zijn, uitgegéven. Dit werk kwam in 1740 en 1743 uit. Daarenboven heeft hij een groot boekdeel uitr gjjgévcn van de fchilderijen in frefco te Venetië, mc'L dé P 3 "

Sluiten