Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

= 3<> UIZE DOOR EUROPA

afbeeldingen zeiven, die hij al méde zelf gemaakt enopge. hederd heeft. Het is in i76o, fa foho, gedrukt. Het is zeldzaam, eenen boekbewaarder te vinden, die met zo veele bekwaamheden vriendlijkheid en beleefdheid paart. De gedrukte boeken in deze boekerij bedrag omtrent 16 duizend boekdeelen. Het is altijd een raadsheer, die den titel van Brblioiheearius S. Marei draagt, en het opzigt over deze fchoone verzameling heeft. Het vermaarde handfehrift van het euangelie van den heiligen Markus rs hier in de boekerij niet, maar word in de kerk bij de oyenge fchatten bewaard; hetzelve is door vogti-, he,d bedorven, zo dat het reeds zédert vijftig jaaren niet meer kan gelézen worden. Voor het overige is het gecnzms het oorfpronglijk fehrift van den euangelist, weg met die grillen! ook op geen Egiptisch papyrus gefchréven, gelijk montfaucon meende, éven zo min op talkfleen, gelijk de markgraaf maffei geloofde: het is fa de zesde eeuw, op pergament, en wel in het Latijn gefchréven. De bewijzen zouden hier te breedvoerig' zijn. Gij zult ze bij eene andere gelegenheid hebben, indien gij ze begeert.

Verders is hier een groot getal boekerijen, en, daar onder, is die, welke den geleerden apostolo zeno eertyds toebehoorde, en door hem aan de Dominikaanen gefchonken werd, ééne der merkwaardigden. Apostolo zeno is voor verfcheiden jaarengedorven; hij was fa de geleerde gefchiednis en in de Critica de vergevorderde, fa gansch Italië; over beiden heeft hij zeer veel gelchréven , de mishagen van fontanini verbéterd c z. v. Oordeel hier uit, welk eene uitgezogte boekverzameling het moet zijn, die van zulk een' man verga-

Sluiten