Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34'

BLADWIJZER, van het

Mohammed , zijne nakomelingen in het vorstendom Jemen I. 48.

Muller (doktor) is de eerfte te Stokholm, die openbaare leï-

fen over de verloskunde geeft, I. 208. Munten (Zweedfche) in het kabinet der heilige Genevieva te

Parijs, I.99.

iets van Syrifche en Arabifche, I. 122, 123,

Pauslijke, II. 136, Muratori, berigt van hem en zijne werken, II. 278. Muselli (marquis), zijn muntkabinet, II. 258.

N

XIapels, natuurlijke gefteldheid van dit Land, I. 235, 237- 268.

aardrijkskundige befchrijving dezer ftad, en der omliggende ftreek, I. 238-244. £84. Zweetbaden bij dezelve, 332.

tegenwoordige koning, anekdoten betreffende hem, 299, 362.

verflikkende dampen in zommige oorden van dit rijk, 325.

verdere berigten van den ftaat dezes lands en deszelfs inwoners, 335. geleerdheid aldaar, 338. ménigte van regtsgeleerden, 339. Univerfiteit, 341.

hoe de hoogleeraarsampten vervuld worden, 341. andere fchikkingen voor de jeugd, 345. eerfte boek, dat aldaar gedrukt werd, 348. van de dichters aldaar, 353 en volg.

N.

Sluiten