Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( =5 )

Maar 't fmartliji overfchot der kwaal duldt geen onrMeedenj Hij trekt gewaad en vel ("wreed fchouwfpel! ) teffens uit;

Of 't kleed kleeft in de wond der opgerceten leden. Dan, eindüjk is de korst verdroogd en afgeruid.

Zijn tecd're leden zijn met ander vel omhangen, Gelijk dus de oude huid van een vergifte flang Door nieuw en blinkend vel, in 't voorjaar wordt vervangen.

Thans ziet de ontwende lucht zijn waggelenden gan% Ach.' wie is Licidas bij Licidas, dien fchoonen,

Die Febus overtrof aan 's Hemels-middag boog, Nu elks afgrijzen door zijne ingevallen koonen,

Zijn uitgeknaagden neus, en één verzv. oren oog, In 't bleek, pokdaaüg, en misvormd gelaat gezonken.

De goelijke Amaril, die juist met offerbloed , Vear Liddes behoud de Goden hadt befchonkeaj

Sluiten