Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 33 )

JEn elk verfchillend dacht , kon geene pooging baaten.

Allengskens hebben nood, ervarenheid en zorg, De kracht der kruiden aan de menfchen voorgcfchreeven,

En haar genezingswijs in deze ziekte ontdekt.

Welaan nu meld ik U, welk een manier van ieeven;

Wat wijze voorzorg U tot duurzaam heil verftrekt; Wat Menfchen-vonden best die wreede plaag verzachten,

En welk een Goden-raad die fluitte in baaren loop.

't Verfchillend lijfsgeflel (dit moet men eerst betrachten) Geeft onder 't lijdend Volk den genen grooter hoop,

Wien purperkleurig bloed ftroomt door gezwollen aéren ; Wiens blank en mollig vel een' roofengloed verfpreidr.

Dien in zijn groene jeugd, in *t beste zijner jaaren ,

Noch JJacchus heeft verzwakt, noch Venus heeft verleidt;

Gok kan het fchoon gellacht die woede best verdraagen.

Sluiten