Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X A N

GEORGE WASHINGTON.

Ojaj de Heldenziel, die, 't menschlijk zwak ontwasten,

De fchitterendfte daên aan 't edelst doel verbindt, Door heerschzucht noch belang haar grootheid laat verasten,

Maar roerzei, kracht, en loon in 't heil van and'ren vindt; Gewis, die zelvde Ziel, hoe warsch van de Offeranden,

Die fhoode vleijerij den trots van dwaazen biedt, Ziet vrolijk tot haar eer op reiner outers branden,

En weigert zich het zoet van kiefcher hulde niet: Een hulde, waar 't gevoel zijn werking in doet lezen,

Die 't hart, waar uit zij rijst, een föort van wellust geevt, En, min den broozen Mensch, als wel der Deugd bewezen,

Een vonkjen uit den gloed van hooger eerdienst heeft. Beziel, gewijde gloed! het vuur, in ons ontftoken;

En Gij, wiens heerlijk Beeld ons deez' verrukking baart, Ontvang, doorluchte Held! het Offer, dat we Urooken; ^ 't Is zuiver als uw roem, en Belgen niet onwaard. Hoe..! brengt de naam van Belg, weleer geducht, verheven,

Een wolk van grammen fmaad op 't edel ftreng gelaat..? Is dit die fiere blik, die 't misdrijf kan doen beven —

De vuige ziel bedwelmt — den flaaf met fidd'ring flaat...?

Sluiten