is toegevoegd aan je favorieten.

De Messias, in twintig zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE' ZANG. n Om, wie God ten beelde zich fchiep, als broeders, te minnen ' Is de geliefkoosde heerfchende drift in z;jn goddelijk harte. Ook heeft God hem de gaven der zoete welfpreekendheid rijkliik Toegedeeld. Als van Hermon de dauw, wen de morgen ontwaakt is, Drupt, en welriekende luchten van 't ooft des olijfbooms vloeien, Alzo vloeit de lieflijke rede uit den mond van Filippus.

Selia fprak vervolgends: Die ginds met langzaame fchreden Onder de cederen wandelt, wie is dat? Op zijnen gezigte Gloeit een eedle begeerte naar roem. Daar gaat hij, gelijk een Van de onfterflijken, welke hun bezigheden aan 't nakroost Heiligen, en van geflacht tot geflacht onfterflijker worden. Dikwils fteigert hun roem verr' boven de aarde; onbegrensder Gaat hij van 't eene geftarnte naar 't andere. En hielden ze hier zich Bezig, met waardige zangen van God en zijn wegen te zingen; Englen, dan weet gij, hoedaanig ze in onze kooren weergalmen.

Seraf Adona fprak nu: De Zebedeïde Jakobus Is het, welken gij ziet. Des wijzen begeerte naar eere Is flechts op godlijke zaaken gericht. Voor de aanftaande verzaamling Aller menfchen, in 't groote gerecht der ontwaakende dooden, Door de beflisfing des eeuwigen Eerften, en zijnes Gezalfden, Nog der eere waardig te wezen; dat is zijn bedoeling. Minder eere waar' fmaad voor deeze hemeifche ziele! Ziet hij den Godlijken komen, dan gaat hij, van zaligheid dronken, Hem zo tegen, als ging hij hem reeds aan den eeuwigen troone Juichende tegen. Ik heb hem gezien, toen op Tabors gebergte Gods gezanten, Elias en Mozes, den Midlaar verfebeenen. Zie! de berg omtoog zich met heldere fchaauwende wolken.

Jc-