is toegevoegd aan uw favorieten.

De Messias, in twintig zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVEND E. Z A. N G. a'05 Tot de priesteren op, en fprak met woedenden rouwe: Daar 's uw zilver! en worp 't aan hunne voeten! De vroome, Dien ik verried, zijn bloed is bloed der onfchuld! Dat komt nu Over mijn hoofd! Hij fprak 't, en rolde de openere oogen, Ging, en fnelde en ontvlood het gezigt van de menfchen, en reet zich Uit Jeruzalem, ftond, thands ging hij! nu ftond hij! dan vlood hij! Oogde met wilden gezigte omher, of hij menfchen ontdekte? Als hij geenen ontdekte, 't nu ftomme gedruis van de ftede Gansch uit den oore verloor, befloot hij te fterven! Mij kan niet, -Neen, mij kan, na den dood, niet vreesfelijker bevangen Deeze naamlooze kwaal! O woedt, te afgrijslijke kwaaien, Woedt, zo lang gij nog kunt! Als dit ooge zich fluit, en als alles Deezen oore verftomt; dan zie ik zijn bloed niet, dan hoor ik Zijne breekende ftem niet langer! Maar die op Horeb. Sprak toch; Gij zult niet dooden! Hij is mijn God niet! Ik hebbe Geenen God meet! Ellende! gij zijt mijn God! Gij gebiedt mij, Luide gebiedt ge mij den dood! ik gehoorzaam! Zo fterf dan, perf, verloorene! Beeft gij? hier ftormt het! Nog eenmaal verheft zich'r Leven in u, het dingt om te leeven! Verraader! maar wilt gij Leeven? gij, voor allen, die ooit verrieden, gebrandmerkt? 't Breidt voor mij, als een wijdgeopend graf, zich vervaarlijk, IJsfelijk uit! Het is de bangfte der bange gedachten, Die een ftervendc immer bevond: Ik heb hem verraaden! Sterf! De ziel, die van u na den dood nog ellendig terugblijft, Dood die„mede! O gij, die in mij, als waart gij onfterflijk, U verheft, verneem uw beftemming, ziel van den dooden: % Wensch u ook der vernietiging toe! Zo fprak hij, en oogde

Staar-,