Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34®

(i) Zie den 18 brief. (§•) Zie den 10 brief.

gezien, als de Göttingfche univerfiteit. Die te Bologni

is vex, prtetereaque nihil [niets , dan woorden]; zo ook

de Sapienfa bier te Rome. . Het zévende deel der

Antiquitates Herculanece (f) zou, zo als men mij zeide, voorléden kersmis uitkomen, en het vervolg der fchilderijen bevatten. Carcani arbeid nog, gelijk voorheen , alleen aan den tekst. Met de Griekfche rollen (§) is men nog niet verder gekomen, dan in björnstIhls tijd: piaggi houd zig met duizend andere dingen bézig, om geld te verdienen, en niemand noodzaakt hem om te arbeiden ; want de Griekfche letterkunde is met mazocchi

en martorelli te Napels bijna uitgeftorven. Men

zegt mij, dat de heer björnstHhl te Napels reeds eenen aanval van de roodeloop gehad heeft, hetwelk merl toefchrijft aar. zijne gewoonte van te veel ooftzonder, gelijk de Italiaanen doen , brood daarbij, te éten. Hoe

verre is hij met zijne brieven uit Konftantinopel gekomen? Nu is er denklijk voor eerst niet uit Arabië voor de Oosterfche geleerdheid te verwagten. Hij was juist zulk een geleerde, die de hoedanigheden bezat, welken tot eene reis van dien aart nodig zijn. Ik hoor, dat de heer norberg, op koninglijk bevél, met hem heeft willen reizen; doch hij zal nu misfchien ook naar Zweeden terug gekeerd zijn, of mogelijk zijn er meer afgezonden, om met hem gemeenfchaplijk het groot oogmerk der reize van björnsthSl- ten uitvoer te brengen. Hebt de goedheid, mij hier omtrent te onderrigten, want, waar ik kom, vraagt

Sluiten