Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C< Hf }

BRIEF VAN DEN AUTEUR

aan'de

BOEKVERKOOPERS VAN PARIJS.

MIJNE HËEREN!

E/en Burger van Tarijs, Lid van dé

Maetfchappij der Vrienden van de Con* fiitutie, heeft dit werk doen drukken , in het welke hij getragt heeft de Verklaring der Rechttn van den Mcnsch en van den Éurger > zo als die door de Nationale Vergadering gedaan is, voor het verftand der minstkundige lieden , bevat lijk te maken.

Mooglijk zou het van belang zijn, dat dit werk eenfterken aftrek had j —— in ge* 2 val-

Sluiten