Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 BESCHRIJVING

Zondags beftaat hec middagmaal in een Hechte loep , een fneede gekookt Koevleesch, dat men voor Osfenvleesch laat doorgaan, en vier kleine pastijrjes : des avonds een dukje gebraden Kalfs- of Schapenvieesch , een klein fchoteltje peulvruchten en een falade. De olij die men geeft, is allerwalgelijkst van fmaak,en naauvvliiks met lamp - olij gelijk te dellen. De avondmaal, tijden zijn buiten de vasten - dagen altoos dezelve. *s Maandags geeft men in plaats van de pastijrjes, een fchotel erwecen of boonen. Dingsdags een worst, of eenig gezouten varken-vleesch, en een klein ftukje gebraden versch varken - vleesch. Des Woensdags een elendig klaar gemaakt klein pastijtje. Donderdags twee lams-coteletten. Vrijdags voor het middagmaal een halve karper, gedoofd of gebraden, dinkende rog, dokvisch met boter en mosraard; of een oudbakken gebraden vïsch met eenige groentens, of een fchotel eijeren. Des avonds een fchotel fpergie, eijeren, met Hechte boter, en fpenagie met water en melk gereed gemaakt. Des Saturdags is hac onthaal hetzelve, en de onveranderlijke kring van deeze wijze van fchafting herneemt weder Zondags zijn loop.

Op de feestdagen van St Louis, Sc. Manen, en Drie Koningen, worden de gevangenen daarenboven op een gebraden half kuiken of duif onthaald, ook zomtijds op een klein pastijtje. I<êder gevangene heeft een pond brood en een

flesch

Sluiten