Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER BASTILLE. 31

van St. Antonius, voorzien met een even gelijk bolwerk, als dat waarin de tuin van het Kasteel

geplaatst is.

De Lieutenant-Generaal der Police te Parijs is ondergefchikc aan het Ministerie tot de directie der Bastille. Hij heeft onder zich een Commisfaris, die den tijtel voert van Commisfaris der Bastille. Deeze heeft een vast inkomen voor bet neemen van zijne informatien , fchoon hij zulks niet alleen doet : Hij heeft in de daad niets te zeggen in een gevangenplaats , daar men alles willekeurig behandelt, ten zij hij ordres bekomt.

Ieder gevangen , die in de Bastille komt , word naauwkeurig gevifiteerd door vier officieren , welke zekerlijk in deeze fchandelijke uitoefening van een willekeurig gezag de ordre van St. Louis waar mede zij vercierd zijn, meer ontluistert dan vereert. Men neemt hem zijn geld, zijn horlogie, zijne kleinodiën af, om te beletten, dat hij daar door iemand befteeke , zijn boeken en papieren, om hem al de wreedheid van een ledige eenzaamheid te doen ondervinden; men onderzoekt zijn koffer, kleederen, linnen, zakken, om te zien of men iets tot zijn bezwaar kan vinden. Perfoonen van een zekere ranS worden niet geviüteert, maar men vraagt hun hunne mesfen , fcheeraesfen , fchaaren ,

hor-

Sluiten