Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 REIZE DOOR EUROPA

wel niet zo lang, als zommigen iu Zweeden het kersfeest uitrekken , tot den 2often, of Knutsdag (*): zom» migen zijn met éénen dag of met twee dagen boven de gewoouen te vréden ; anderen houden er eene geheele week méde aan, naar dat zij tijd hebben, om lédig te zijn, en bezoeken afteleggen.

Op dezen Beiram verandert de keizer alle bedienden,of bevestigt ze in hunnen post. Want men moet wéten , dat in dit land alle bedieningen maar kommisfiën zijn, die voor een jaar gegéven worden : zij verwisfelen allen, gelijk het ampt van den rektor op de univerliteiten , of van cien voorzitter bij zomriiige akadémiën , en verfcheiden overheids - ampten in vrije ftaaten. De fultan geeft en neemt * gelijk alle onbepaalde monarchen , zijn vertrouwen aan wien en van wien het hem behaagt. ■■ Ah het jaar om is , moet de afwisfeling gefchieden , doch dikwijls word de vorige perfoon bevestigd, en krijgt dan, ten téken van gunst en genégenheid , eenen kostbaaren pels of kaftan. Zelden verwisfeit de keizer een'perfoon, die in gunst ftaat, juist met het jaar , want het word eenigzins als eene ongenade befchouwd , als hij zo flipt handelt: maar een perfoon , over wélken de keizer niet voldaan is, kan zelfs reeds na verloop van eëne maand , ja van'twee of drie dagen , na dat hij het ampt bekomen heeft, tot flraf afgezet worden. Deze aanmerking dient, om de verkeerde verbeelding te benémen, welke men zig in Europa van den Turkfchen regéringsvorm maakt, als

(*) Dit is de i3lle van louwmaand , die in den Zweedfchen almanak de naamdag van knüt is. Aanm. des Hoogd, Vert*

Sluiten