Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 26 >

hun gehouden gedrag zoude kunnen trekken; maar dan, daarna, brengen zy allerleie drogredenen te berde om te doen zien, dat men eigcnlyk te weinig doorzicht in den waaren aart van hun gedrag heeft; en dat derhalven een weinig opheldering daarvan , de zwaa» righcid in de gedaane Vraag opgefloten liggende, zal doen verdwynen; de door ons bedoelde Vraag omtrent Dumouriez is deeze:

„ Waarom heeft, toen de Nationaale Conventie „ zich oprichtte tot eene Conventie, de Monarchie affchafte, en de Republiek fdgtte, de Generaal Dumouriez erkent en 't gezag van de Conven„ tie, en de affchaffing der monarchie, en de magt „ van de republiek?" — Door deeze erkentenis werd Dumouriez in de daad Patriot; hy verklaarde er zig voor 't oog van heel de wereld voor, en ook vóór dien tyd had hy er zig volmondig voor verklaard, anders zoude men hem geen gezach, althans geen krygsgezach, in handen gegeven hebben; maar de verrader was in zyn hart alles behalvenPatriot; hy was koningsgezind, en had niet minder voor, dan

LoDEWYK DEN ZESTIENDEN Weder Op

den troon te zetten, en zekerlyk, gelyktydig een menigte yverige vryheidszoonen den kop te

doen

Sluiten