Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

VAN HET VIJFDE DEEL.

Reize door Zwitserland en

DuiTSCHLAND. bl. T.

Verblijf te Zurich. Berigten van de ft ad Zurich. Be' zoek bij den burgemeester Heidegger; deszelfs verzamelingen. Stadsboekerij te Zurich. Van den wijsgeerigen landman Kly - jog. Aanmoedigingen van den akkerbouw in deze flreek. Bezoek bij de beide Hirzels, Johannes Jakob en Salomo Gesner, en Fueszli. Kruidtuin en natuuronderzoekend genoot fchap te Zurich. Bezoek bij Breitinger. Berigten van de Karolinfchs boekerij. Kennis met Lavater, Hartman, Bodmer en Steinbrüchel. Van den domheer Gesner en zijn Natuur alienkabinet. Nog van de Karolinfche boekerij. Verzameling van munten van Gesner. Hirzels berigt van eene periodieke fpraakloosheid. Kennis met Hesz, Stukken in het archief van Zurich betreffende Gustaaf Adolf. Van de jladsboekerij.

Reize van zurich naar schaf-

h a u z e n. bl. 84.

Verblijf te Schafhauzen. Van Peyer Imhof. Van den waterval bij Schafhauzen. Berigten van de openbaare boekerij in deze ft'ad. Brug over den Rhijn. Natuuraliënkabinet van Amman. Spreekwoorden van de Zweeden in den dertigjaarigen oorlog ontleend. Regéringsmr vorm en adelijke geflagten te Schafhauzen.

*3

Sluiten