is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ü REIZE DOOR EUROPA

neêrfchiet: rondom leest men de woorden: Non Laurl fulmina terrent (d~), hetwelk eene zinfpéling is op het gevoelen der oude Romeinen, dat de blikzem den laurierboom niet treft, (men zie hier over plinius en suetonius). In de affnijding leest men: Tot abftulit viElorias ma ad Pultavam 27 Jun. 1709. [Zoo veele overwinningen zijn benomen door de ééne bij Pultava, d. 27 Junij," 1709.] Deze medaille is wél geflagen, en de letters zijn klein en fijn. Men heeft tot héden geen gedenkpenning van die foort gevonden. Dezelve behoort aan den heer' oberlin, die hem ook in zijn Miscella Literaria, Ar gentor ati, 1770. 4*. befchréven heeft.

Den i5t,cnvan flagtmaand bezigtigden wij de openbaare boekerij. Zij beftaat uit twee verzamelingen, doch zonder dat men dezelven zamen gefmolten heeft, namelijk de akadémifche, die omtrent 18000, en de fchöpflinfche, die omtrent 12000 deelen bevat. Laar is ook een muféum van schöpflin, waarvan de heer oberlin een gedeelte befchréven en in koperen plaaten afgebeeld heeft. Ook zijn er handfchriften. De heer koch toonde ons dit alles. Onder anderen zagen wij twee bladen van het pfalmboek in folio door joannes faustus en peter schöffer, in a457s te Ments gedrukt. Dit is het eerfte boek, dat met het jaartal, de plaats, en den naam des drukkers gedrukt is. Verder toonde men ons Dictarium Teftium magTii Confilii anno Dni 1439, in twee folio deelen, gefchréyen, waarvan het papier met eene weegfchaa! getékend of

(d) Dat is: „ de blikfem verfchrikt geenen lauër;" mida men lautum, of lauros, leze.