is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

98 REIZE DOOR EUROPA

Hij betoonde veel blijdfchap, ons wéder te ontmoeten * want wij waren eertijds te Parijs en te Rome bij den kardinaal bernis en op de Minervaboekerij bij elkander geweest. Wij zagen bij hem veele fchilderijen, die hij in, Italië gekogt,. als ook eenen roozenkrans, dien hij van den paus bekomen heeft, en die van vrij kostbaare fteenen is.

Des namiddags waren wij in de oude Pieterskerk, daar wij den beer magister lobstein in het Hoogduitsch hoorden prédiken. Zijne wijze van voordellen is hartroerend en vol nadruk, en hij prédikt in de beide taaien, Hoogduitsch en Fransch, éven wél. De kerk was verbazend vol menfchen. Ik meld dit, om bij deze gelégenheid te zeggen, dat de heeren lobstein en lorenz de beide predikanten onder de Lutherfchen zijn, die de meeste goedkeuring wegdragen.

Hierop bezogten wij den parochieprédiker bij de gemelde kerk,"bij wien wij fchilderijen zagen van den Vlaamfchen kunftenaar picole. Zij verbeelden het léven van den heiligen maternus, eerften befchermheiligvan Straatsburg, welke, volgens de Legende, ten tijde van den heiligen petrus geleefd heeft. Zij zijn op hout; de hoofden en wézens, die daar in voorkomen, zijn fraai en kragtig; maar detékeningen en de hoogzels en diepzels, névens de verregezigten, zijn niet zeer te roemen.

Den 6den van wintermaand aten wij des namiddags bij den heer abt rumpler in zeer goed gezelfchap. Daarop bezigtigden wij de fchilderijen en tékeningen, die hij in Italië opgekogt heeft. Onder dezelven waren egte hukken van suido ehëni, titiaan, caraccio, van dijk, e«