Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m BLADWIJZER VAN het

Boekerij van Van Dam, te Amfterdam. 424. van Verheijk. 425. der Rornrnrtranten. 4:6". (ftads) te Amfterdam. 43c. 437. van Clairon. 445. (fiads) te Utrecht. 454. van Van Goens. 466. van Gevers, te Rotterdam. 470. van het Gymnafium, te Delft! 472, van Hofftede, te Rotterdam. 47$. Boekbewaarder zonder boekerij. 354. Boerhave, anekdoten vun hein. 100, 393, 3pg, 3p8. G.ailchrift.op hem. 349, zijne rtogter. 397. (buitet pkats van). 399, Boer in Zwitserland. 7. Boi-.THIüS. 29.

Boheddiw, léven van Saladin. 34. Böh.uI.r, gezant. 78. Bok- ers grai'fchrifc te Straatsburg. 83. Bolemany uit Ongarijë. 347. EoliingaRiJ en Gravenua. 200. B9NN, verblijf aldaar. 292.

flot aldaar. 294. Boomsteenen , hoe die zig in marmer vormen. 17, Borvx. 410. Bos, lusthuis. 334. Bo qi Er, te Ha.iau. 217»

30' i.r' oi.en. 336.

Bougp.ee, en deszelfs fchriftw. 116. Bouvst, droit d'Armes, 295,

Sluiten