Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

kef'aiwr" * T a&urs k-¥< hoorde fpreedre bollen " Gv G^den zvt fcLn-

Z 0"Cn ! 5ry £IScht * «n' Tooneelfpeeler een' mensch

1 vVe°„ WrMmhdd' °"d-ndL

fehen,? ^ Vcm°g£ns' bekendheid, men

fchenkenius, en fraai voorkomen, en dit alles voor de

cloonmg van twaalf honderd guldens in het Ïr t nde daar en boven uwe lasterftreken, cn dj v .'do'eme Tkr^ itt-jf ^ °m « *- Zeel

va n eene" 5* Ï 7 ^ ^riftndetsmeld

n eene opera, hoe gaarne zoude ik desweeens de ee

eerfvl b ^^ ' ver2 7^ * **

Aperij. 'Er ij"! ƒ ^ mensch niet bewaren voor

Dit was welhaast een kluift „~ j ë die een oud Je Voor den e™en Zwalmius,

die een oud kenner en liefhebber was. De jonee meid was uiterst gr lig en Hnnr r/ i ■ , J g d k„i w . 01 Zwal'mus geliefkoosd ver¬

beeldde zy z:eh weldra in waarheid de koninJlt Ï

tl iS: te zy op het tooneel do°^- ^522

Zy was hstig genoeg om redenen voor te wendm om niet te fpelen als zy niet fpelen wilde, zonder t men vat aan haar had, en Zy had hst ^ « noemt men den fpeeltyd, fleehts viermaal ^efpeeld 'Jï kende noehtans het vOllen loon. PIETERlas t nt omdatte verduwen; maar zeide, met veel ftrengS at hj die perfonaadie wilde bedankt hebben naardien.' cpèetfter van den Schouwburg was. H ^ZÏÏX =s^et harnas: hyzaaidLynzaad;^^ men akker, voor rekening der Stad; want Zwalmius bmmde de vrouwen, maar was geen minder lieS « he geld Pie ter drong aan op de wegjaging; 7wa - 0$ bygeftaan door alle de anderen, drogende nuttit C 3 hefd

Sluiten