Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

'sLands VadVen waard! geëerd bemind Gods gunft Ruft op uw Kruynen!

Den yoorfpoed in u woon Paleys! Den Faam doe fteeds toe dank bewys!

Uw roem, alöm Bazuynen.

LIED,

Op het verkïaaren van den Oorlog van Engeland aan Holland.

Stem: Hemel Poëzey gfc.

wang en Slaverney!

Naeuw verbonden Steeden; Vry van Monarchy!

Hebt gy dog geleeden: Te Jang 6 Holland!

Heeft d'Engelfchen band; En Kromwels Traétaeten;

Belemmert ons Strand; Wilt die vry Verlaaten.

2. Herleeft Koopmanfchap! Trooft der Batavieren!

Laet ons Helden rap! Het alzo bellieren,

Als Ruyter voorheen! En Tromp ongemeen!

Tot ons *s Lands welvaeren! Uyt Heldenmoed deen!

Getuygt dit 6 Baeren.

3. 'tGaet

Sluiten