is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REI ZE DOOR EUROPA

inen het graf van de koningin christina: het is zeerpragtig. Een eind weegs van het Vatikaan ftaat haar paleis, dat juist niet groot is. — Terwijl christina te Rome vergéten word, weet elk van de heilige bkigitta uit Zweden te lprék'en: haare kerk doet altijd aan haardenken.— In eene kapél aan den Appifchen weg bid men de in eenen marmerfteen gedrukte voetftappen onzes Heilands aan, die men zegt, dat hier aan petrus verfcheen: doch ik moet hierbij aanmerken, dat de Appifche weg niet met

marmer, maar met andere fteenen geplaveid is. La

Rotonda is het Pantheon der Romeinen, en een groot bewijs van de pragt dezes volks. Deze tempel is rond , en beftaat uit een enkel hoog gewelf zonder pilaaren. Hij heeft geen vensters, maar alleen eene groote opening m het dak, het welk egter door middel van gooten zo gebouwd is, dat er geen water in kan komen. — Bij de kerk Antonio - Abbate worden'paerden, muilëzels, osfen', kalveren, fchaapen en honden jaarlijks den i7den van louwmaand met wijwater befprengd. — De Engelenburg is het eenigst kasteel, dat men in Rome ziet. Dit flot is door eenen onderaardfchen gang met het Vatikaan verenigd , en een prelaat voert er het opperbevélhebberfchap. Wijl de lugt te Rome des zomers zeer ongezond is, voornaamlijk nabij den Tijber, in welks nabijheid het Vatikaansch paleis ftaat, neemt de paus, in dit jaargetij, zijn verblijf in een ander pragtig paleis op den Monte-Cavallo, of Quirijnfchen heuvel: deze ligt op eenen tamelijken affland van den Tijber, en men heeft er hetfchoonfle gezigt. — Omtrent de bijzondere paleizen overtreft het uiterlijk aanzien het inwendig gemak zeer verre. Vee-