is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN HET OOSTEN. 233

een fluk van de gefchiedenis van josephus op papier van Egiptisch papyus, en een oude Samaritaanfche Cidex van den pentateuchus, waarvan tot béden nog maar een gedeelte vergeleken is, het was te wenfchen, dat het doorgaans gefchiedde, wanneer men namelijk bij nauwkeuriger onderzoek zou bevinden, dat liet geen, waar. van men gelooft.., dat het door eene laater hand gefchréven is, met het overige van dezelfde oudheid is. —■ Doch het geen het merkwaardigfte is, maar het minst vertoond word, is.de Codex Syriacus Hexaplaris, waarvan de heer björnstühl het eerst der geleerde waereld berigt gegéven heeft; de boekbewaarder branca weet dit ook, en heeft er zig zeer over geërgerd. Uit de brieven van den heer koring aan mij uit Göttingen zie ik, dat björnSTaiiLS befchrijving van dit handfchrift reeds in Duitschland gedrukt is. Mij blijft dus verder niets over, dan te zeggen , hoe veel ik gelégenheid gehad heb van dezen codex aftefchrijven. Hij beflaat uit all' de régelmatige boeken, die daar gevonden worden, namelijk de groote en kleine profeeten, deklaagliederen vanjeremta, de pfalmen , job , de fpreuken en den prediker van Salomo , als méde het hoogelied; en van de apokryphen bevat hij het boek babuch. Van dit boek zegt onze björnstiïhl: ptr fe pat et, libros apocryphos carere hls fignis (Origenianis): voces habent interdum Graicas in w.argine & Synonyma Syriaca; qwmdoque Scholia queedam longmscula occurrunt ,in barucho. aatetn,quod mirum, adfunt, quamvis rato, figna, & excitatur verfio theodotionis. Ik kan er bijvoegen, dat van veifcheiden obelisken op den, kant gezegd word: „ dit vind men niet in het H# P 5