Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C9 )

deling opgeven, die denzelven in zyn byzyn zullen opfchryven, waar na zy het gefchreven Billet aan de twee hun adfifterende Stemgeregtigden zullen verwonen, en het hem zelfs laaten toevouwen.

%6,

Elk Stemgeregtigden, zoo wel de Stemopnemers, als alle de anderen, zullen hun eigen Billet in eer.e daartoe beftemde geflotene Busfe werpen.

27-

Wanneer alle Stembllletten ingekomen zyn, zullen de Stemopnemers met de twee by hun gevoegde Stemgeregtigden, zich met de Busfe weder tot de overige Stemgeregtigden vervoegen, in derzelver tegenwoordigheid de Busfe openen, de Billetten voorleez.cn, de gcftcmde Perfocnen op de Stemlyst aantekenen, en de Stemipen optellen.

£8.

Zoo 'er by het oplezen van eenjg Billet bleek, dat iemand in de aanduiding van den Perfoon een aanmerkelyken misdag begaan had, zal het nummer ontzegeld, en hy op nieuw opgeroepen worden, om dien misdag te verbeteren.

29.

Zo iemand bevonden word ter kwader trouw in het ftemmen gehandeld te hebben, zal zyn item vervallen, zyn Naam openlyk voorgeleezen a en aan de Natie bekend gemaakt worden.

39-

Die de volftrekte meerderheid van ftemmen, A 5 da? '

Sluiten