is toegevoegd aan uw favorieten.

De heedendaagsche stoicyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fti6 de hedendaagsche

houden, de zelfvcrveeling naauwlijks kennen. Verinocijing van herfenen is 'er, voor hen, niet; en de voorwerpen, die zij behoeven, vinden zig fteeds, rondom hen, in meenigte.

A. In den eerften opflag zou men anders zeggen, dat hoe meer iemand gewoon ware, zig, met belangrijke voorwerpen, beezig te houden, hoe minder hij de zelfvervceling kennen moest.

Ph. Ja, zoo lang die bcezigheeden duuren; maar zoo ras zij hem ontvallen, is hij des tc gevoeliger aan dc zelfvervceling, als hij meer aan deszelfs tecgtngeftelde gewoon is, ende gemecner voorwerpen, die anderen beezig houden, voor hem, zonder aanlokfelzijn. Hij derhalven, die zig, in dit geval bevindt, finaakt, wel is waar, veel leevendiger genoegens; maar daar hij-die niet altoos fmaaken kan, wijl hem dan eens de kragten, dan eens de gclcegenheid ontbreeken, dan weer duizend andere hinderpaalen tusfehen beiden koomen, loopt hij ook dubbel gevaar, van z;g, door zelfvervceling, te zien aangetast. En dus is ook hier alles, teegen elkande-

ren,